Dora Kunz

Duchowe Aspekty Medycyny

 

Autorami zawartych w tomie esejów pod redakcją Dory Kunz są lekarze i wysoko kwalifikowani terapeuci, którzy niezwykle mądrze i subtelnie wykazują, że tylko poprzez więź z Siłą Sprawczą naszego istnienia wyleczyć możemy skutecznie i ciało i duszę człowieka.

 Książkę tę szczególnie polecamy praktykującym lekarzom,  studentom wszelkich uczelni medycznych,  pielęgniarkom opiekującym się na co dzień pacjentami,  oraz terapeutom,  inaczej mówiąc wszystkim, którzy pomagają chorym zrozumieć samych siebie i przyczyny swych chorób.

 Polecamy wreszcie tę głęboko humanistyczną, bogatą w treści książkę teologom i wszystkim tym, których powołaniem jest uczenie ludzi, że tylko w zespoleniu z Najwyższym Dobrem jesteśmy w stanie przeżyć godnie życie nawet wtedy, gdy dotknie nas choroba.

 

Noty o autorach

Laurence J. Bendit -doktor medycyny, psychiatra, wykładowca i autor książek. Tytuł lekarza, konsultanta i bakalarat w zakresie chirurgii otrzymał na Cambridge University, ma również dyplomy z zakresu nauk medycznych innych brytyjskich uczelni, między innymi specjalisty psychologa. Jest autorem wielu prac na temat psychologii i teozofii; do najlepiej znanych należą: Self Knowledge: A Yoga for the West, The Mirror of Life and Death oraz dzieła pisane wspólnie z żoną, Phoebe D. Bendit: The Psychic Sense, This World and That, The Transforming of the Mind (Theosophical Publishing House).

Otelia Bengstonn - doktor medycyny; dyplom medycyny i bakalarat w zakresie nauk podstawowych uzyskała na Cornell University. Odbywała praktykę, a następnie pracowała jako lekarz oddziałowy w New York Informary for Women and Children, który to szpital został założony w 1853 r. przez kobiety profesjonalnie zajmujące się medycyną. Współpracowała z grupą lekarzy alergologów; obecnie na emeryturze.

Dennis K. Chernin - praktykuje medycynę holistyczną w Ann Arbor w stanie Michigan. Absolwent University of Michigan Medical School, pełnił funkcję uczelnianego psychiatry University of Wisconsin. Jest wykładowcą Himalayan Institute of Yoga Science and Philosophy; na University of Michigan prowadzi zajęcia z homeopatii i medytacji (kursy ogólnodostępne), obecnie kończy cykl wykładów w ramach Masters of Public Health. Współautor Homeopathic Remedies.

Larry Dossey - doktor medycyny, internista praktykujący w Dallas Diagnostic Association, bierze aktywny udział w badaniach klinicznych. Kieruje personelem Medical City Dallas Hospital, jest adiunktem na Wydziale Psychologii North Texas State University. Autor Space, Time and Medicine - Beyond Illness (Shambhala Publications, 1982 i 1984).

H. Tudor Edmunds - lekarz medycyny, absolwent Kings College Hospital w Londynie, praktykant, a później lekarz ogólny do 1962 roku w London Dental Hospital i London Fever Hospital. Pełnił funkcję przewodniczącego Science Group of the Theosophical Research Center w Londynie, publikował w piśmie —The Science Group Journalla wydawanym przez to stowarzyszenie.

Elmer Green, doktor filozofii, Alyce Green - pracują w ramach Voluntary Controls Program przy Menninger Foundation w Topeka w stanie Kansas; współautorzy Beyond Biofeedback (Dell, 1977). Prowadzili wieloletnie badania na polu uzdrawiania i medytacji; dzięki ich pionierskim pracom naukowym metoda biofeedbacku została w medycynie doceniona.

Vern Haddick - doktor filozofii, pisarz, doradca i wykładowca mieszkający nad Zatoką San Francisco. Uzyskał dyplomy University of California w Berkeley i Columbia University; odbył wiele podróży po Ameryce Północnej i Europie.

George Hogben - doktor medycyny, w Rye w stanie Nowy Jork prowadzi praktykę w zakresie medycyny holistycznej i psychiatrii. Badacz aspektu duchowego medycyny i uzdrawiania, organizator sympozjów na ten temat, wykładowca.

Dolores Krieger - doktor filozofii, pielęgniarka dyplomowana, wykładowczyni pielęgniarstwa w New York University. Przez ponad dziesięć lat prowadziła w Stanach Zjednoczonych i innych krajach wykłady i warsztaty na temat leczniczego dotyku. Autorka książek, m.in.: Therapeutic Touch: How to Use Your Hands to Help or to Heal (Pretence - Hall, 1979) oraz Foundation for Holistic Health Nursing Practices: The Renaissance Nurse (J.B. Lippincott, 1981).

Dora Kunz - przez wiele dziesiątków lat wykorzystywała swoje zdolności jasnowidzenia w celach leczniczych, współpracowała z lekarzami przy stawianiu diagnoz metodami paranormalnymi, doradzała chorym. Dokonania Kunz w leczeniu epilepsji i innych zaburzeń opisała neurolog Shafica Karagulla w książce Breakthrough to Creativity (De Vorss, 1968 oraz 1989). Dora Kunz wraz z Dolores Krieger, wykładowczynią pielęgniarstwa w New York University, opracowały metodę leczniczego dotyku, przeznaczoną głównie dla pracowników służby zdrowia. Od początku lat 70. Kunz i Krieger prowadziły coroczne warsztaty dla ludzi profesjonalnie parających się medycyną. Dora Kunz wykłada i prowadzi warsztaty na temat medytacji i uzdrawiania. Od 1975 roku przewodniczy Amerykańskiemu Towarzystwu Teozoficznemu, jest szefową jego wydawnictwa oraz redaktorem naczelnym pisma —The American Theosophistln.

Casi Kushel - magister chirurgii, terapeutka rodzinna, prowadzi prywatną praktykę w Berkeley w Kaliforni. Wykłada w California Graduate School of Marital and Family Therapy oraz w St. Mary’s College w Moraga. Brała udział w Human Sexuality Program University of California w San Francisco.

Janet Macrae - doktor filozofii, dyplomowana pielęgniarka, adiunkt na Wydziale Pielęgniarstwa New York University. Od wielu lat praktykuje leczniczy dotyk, prowadziła wiele warsztatów na ten temat w całych Stanach Zjednoczonych.
Erik Peper - doktor filozofii, były przewodniczący Biofeedback Society of America, obecnie wykłada nauki interdyscyplinarne w San Francisco State University. Prowadzi prywatną praktykę autogenicznego biofeedbacku w Berkeley, jest współautorem Mind/Body Integration: Essential Readings in Biofeedback (Plenum, 1979).

Ira Progoff - doktor filozofii, twórca popularnej metody indywidualnego rozwoju Intensive Journal. W swoich książkach, At a Journal Workshop oraz The Practice of Process Meditation opisuje główne techniki wykorzystywane w swoim programie rozwoju, ich sens indywidualny i wymiar duchowy. W najnowszej książce Life - Study opisuje jak stosować tę metodę w odniesieniu do ludzi, którzy mieli decydujący wpływ na naszą przeszłość, przedstawia w tym celu specjalny program — Journal Trusteelc. Kieruje w Dialogue House National programem —Intensive Journallm. Prowadzi warsztaty oraz cykle wykładów w całych Stanach Zjednoczonych.

Janet Quinn - doktor filozofii, dyplomowana pielęgniarka, wykładowczyni pielęgniarstwa w College of Nursing University of South Carolina. Kilka jej artykułów ukazało się drukiem: Foundations for Holistic Health Practices (J.B. Lippincott, 1981) oraz Therapeutic Touch (Springer Publishing House, 1981).

Barbara H. Siegel - uzyskała bakalarat w dziedzinie nauk przyrodniczych; żona doktora B. Siegela, matka ich pięciorga dzieci, współautorka artykułów męża. Pracowała jako nauczycielka.

Bernard Siegel - doktor medycyny, członek Amerykańskiego Kolegium Chirurgów, prowadzi prywatną praktykę chirurgiczną, wykłada chirurgię w Yale University School Medicine. W 1978 roku zapoczątkował terapię grupową — Exceptional Cancer Patientlo, w ramach której pracuje się z rysunkami i wyobrażeniami pacjentów; wykładał i prowadził na ten temat warsztaty w całych Stanach Zjednoczonych. Autor licznych artykułów i książek na temat własnych doświadczeń zawodowych (Harper and Row). Występował w wielu programach radiowych i telewizyjnych.

Henryk Skolimowski - doktor filozofii, wykłada filozofię na Wydziale Humanistycznym University of Michigan w Ann Arbor. Autor EcoPhilosophy: Designing New Tactics for Living (Marion Boyars Publishers), Theater of the Mind: Evolution in the Sensitive Cosmos (Theosophical Publishing House, 1984); promuje eko-filozofię, która opiera się na interakcji ludzi między sobą oraz między ludźmi i ich środowiskiem.

Roger Walsh - doktor medycyny, wykłada na Wydziale Psychiatrii i Zachowań Ludzkich w University of California w Irvine. W pracy naukowej koncentruje się na zestawianiu i integrowaniu wielkich szkól psychologicznych Wschodu i Zachodu. Zajmuje się również globalnymi problemami współczesnego świata i jakości życia (przeludnienie, groźba głodu, degradacja środowiska naturalnego, broń jądrowa), bada ich podłoże psychologiczne i metody skutecznego przeciwdziałania.

Renée Weber - doktor filozofii, wykładowczyni filozofii na Rutgers University, przewodnicząca tamtejszej rady Studiów Integracyjnych i Międzydyscyplinarnych. Tytuł doktorski uzyskała w Columbia University. Autorka licznych artykułów na temat filozofii ezoterycznej, systemów wschodnich i zachodnich, folozofii Platona, uzdrawiania; wiele z nich ukazało się w periodykach — Main Currents in Modern Thoughtla, — Re-Visionln —The American Theosophistl, oraz w antologiach. Opublikowała wywiady i rozmowy ze sławnymi naukowcami, między innymi w — The Holographic Paradigm and Other Paradoxeslc (red. Ken Wilber, Shambhala).

John Welwood - doktor filozofii, psycholog kliniczny, prowadzi prywatną praktykę w zakresie psychoterapii w San Francisco. Wykłada psychologię w California Institute of Integral Studies, współredaguje — Journal of Transpersonal Psychologyla. Autor licznych artykułów na temat wschodniej i zachodniej psychologii, psychoterapii, świadomości i indywidualnego rozwoju oraz książek: The Meeting of the Ways: Explorations in East/West Psychology (Schocken), Awakening the Heart: East/West Approaches to Psychotherapy and the Healing Relationship (Shambhala), oraz Challenge of the Heart: Love, Sex, and Intimacy in Changing Times (Shambhala). Wieloletni badacz buddyzmu oraz innych wschodnich systemów religijnych.

 Sprzedaż wysyłkowa i dystrybucja

L&L Firma dystrybucyjno-wydawnicza Sp. z o.o.

80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 64 F; e-mail: ll@ll.com.pl

Biuro: tel. [centrala] (0-58) 520 35 57; fax: (0-58) 344 13 38

Dział sprzedaży: tel./fax (0-58) 520 35 57; tel. (0-58) 520 96 23, (0-58) 520 96 24

Dział handlowy: tel. (0-58) 340 55 29, (0-58) 520 96 21

 

Wszelkie prawa zastrzeżone – Wydawnictwo "Galion" – Copyrights (c) - 2000

redakcja@galion.com.pl